Disclaimer

Bouwplannen.be is een onderdeel van:

Olivier Dierickx

Guido Gezellelaan 59
8210 Loppem
BELGIUM

Telefoon: +32 (0)477 466 817
E-mail: info@bouwplannen.beContactformulier

Ondernemingsnummer: BE0842196065

Olivier Dierickx, hierna ‘de onderneming’ genoemd.

Teksten & Beelden

De informatie (teksten, beelden, links) op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. De onderneming levert alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. De onderneming behoudt zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen, evenals het geheel of een gedeelte van de informatie te verwijderen.

Alle informatie die op deze website is verstrekt, is met grote zorg samengesteld. De onderneming kan echter in geen geval verantwoordelijk zijn en/of aansprakelijk worden gesteld ingeval er alsnog mochten fouten, in welke zin dan ook, voorkomen in de zogenaamde ‘Content’. Wie die Content raadpleegt en/of er gebruik van maakt, doet dit onder de volstrekt eigen verantwoordelijkheid.

De onderneming dringt er met aandrang op aan dat u steeds een expert raadpleegt.

Content van derden

De onderneming staat toe dat leden of bezoekers tips en raad geven, al dan niet anoniem. Ook voor deze content kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie.

U weet dat de onderneming de content door derden gepost niet voorafgaandelijk controleert, maar de onderneming behoudt zich wel het recht voor (maar heeft niet de verplichting) om bepaalde Content geheel of gedeeltelijk te verwijderen en dat zonder enige verantwoording daarvoor te moeten geven.

Intellectuele eigendom

Op de aangeboden informatie (tekst, beelden) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de onderneming. Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden. Zoals gestipuleerd in onze algemene voorwaarden zal elke communicatie met ons als vertrouwelijk worden behandeld.

Het Belgisch recht is van toepassing.