Algemeen

KMO’s krijgen gemakkelijker toegang tot overheidsopdrachten

© Pexels - Foto door Antoni Shkraba © Pexels - Foto door Antoni Shkraba

Bouwfederatie Embuild is tevreden dat de ministerraad een wetsontwerp van premier Alexander De Croo, federaal minister voor Zelfstandigen en Kmo’s David Clarinval en federaal minister voor Overheidsbedrijven Petra De Sutter goedkeurt dat de toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten stimuleert. “Zeker voor de bouw, dé kmo-sector bij uitstek, is dat van groot belang”, benadrukt Niko Demeester, CEO van Embuild. Zo zullen voorschotten van verschillende omvang afhankelijk van de ondernemingsgrootte, vergoedingen voor gemaakte investeringen en meer transparantie het aantrekkelijker maken voor bouwkmo’s om mee te dingen naar overheidsopdrachten.

Met zijn 128.000 bedrijven is de bouw een kmo-sector bij uitstek. De bouw staat in voor 20% van alle ondernemers in België en de bouwwerkgevers tellen gemiddeld 7 werknemers, tegenover 14 in de rest van de privésector. “Toch hebben heel wat kmo’s uit de bouw geen goede toegang tot overheidsopdrachten. De belangrijkste belemmeringen hiervoor zijn de administratieve lasten, het ontbreken van voorschotten, lange en niet nagekomen betalingstermijnen, een gebrek aan transparantie en informatie en een gebrek aan compensatie voor kosten gemaakt tijdens de procedure”, legt Niko Demeester, topman van Embuild, uit.

De bouwfederatie is dan ook tevreden dat een wetsontwerp van premier De Croo en de vicepremiers De Sutter en Clarinval daar een mouw aan past. Zo zullen overheden voorschotten van verschillende omvang kunnen betalen, afhankelijk van de omvang van de onderneming. Daarmee komt de federale regering tegemoet aan de behoefte om de liquiditeit van de kmo’s te vergroten. Daarnaast komt er een vergoeding voor bepaalde intellectuele inspanningen, zoals het maken van maquettes, prototypes of tekeningen. Op die manier worden gemaakte kosten in het kader van de deelname aan overheidsopdrachten voor een stuk gecompenseerd.

Tot slot verhoogt ook de transparantie bij overheidsopdrachten. Onmiddellijk na het indienen van de offertes krijgt elke deelnemende onderneming zijn individuele positie in de voorlopige rangschikking te weten. Dat geldt wel enkel bij procedures waarbij de prijs het enige criterium is. Die transparantie laat ondernemingen toe om werken beter in te plannen, te meer omdat de verbintenistermijnen met 180 dagen zeer lang zijn en op de koop toe regelmatig worden verlengd.

Niko Demeester, CEO van Embuild: “Een goed functionerende markt van overheidsopdrachten is van belangrijk voor de overheden in ons land en voor de deelnemende bouwbedrijven. Het is zeer belangrijk dat kmo’s daarbij meer kansen krijgen. Het is dan ook goed dat hun deelname aan overheidsopdrachten via deze maatregelen verder wordt gestimuleerd.”

Olivier
de auteurOlivier
Met ruim 15 jaar ervaring in de bouwwereld deel ik graag mijn inzichten voor jouw bouw- en renovatieplannen. Als ervaren expert sta ik klaar om mijn kennis op een heldere en eerlijke manier te delen, inclusief tips over de financiële kant van de zaak. Mijn doel is om jou waardevolle informatie te geven voor het realiseren van succesvolle en duurzame bouwprojecten.