Algemeen

8 op de 10 consumenten vinden voorschot bij bouw of renovatie correct

Voorschot betalen Voorschot betalen

Bij het starten van een bouw- of renovatieproject is het vragen van een voorschot aan de consument een veelvoorkomende praktijk. Uit een recent onderzoek van onderzoeksbureau Dedicated blijkt dat 68% van de bouw- en installatiebedrijven voorschotten vraagt, en opmerkelijk genoeg vindt 78% van de consumenten dit volkomen redelijk. Deze cijfers suggereren dat het huidige wettelijke kader voor voorschotten goed functioneert en een duidelijke acceptatie geniet.

Verschillende Gezichten van Voorschotten: Cijfers en Redenen

In de wereld van bouw- en installatiebedrijven is de praktijk van het vragen van voorschotten divers. Volgens het onderzoek van Dedicated ziet het voorschottenlandschap er als volgt uit:

 • 32% vraagt geen voorschot
 • 4% vraagt minder dan 10% van de totaalprijs
 • 8% vraagt 10% tot 19%
 • 13% vraagt 20% tot 29%
 • 25% vraagt 30% tot 39%
 • 10% vraagt 40% tot 49%
 • 8% vraagt 50% of meer

Niko Demeester, gedelegeerd bestuurder van Embuild, benadrukt dat voorschotten normaal zijn en voornamelijk dienen om bestellingen te verzekeren en de aankoop van bouwmaterialen te pre-financieren. Dit wordt noodzakelijk geacht gezien de smalle winstmarges in de sector.

Waarom Vragen Bouwbedrijven Voorschotten?

Bouw- en installatiebedrijven vragen voorschotten om verschillende redenen, waaronder:

 • Om zeker te zijn van de bestelling (annulering vermijden): 27%
 • Omdat hen een voorschot is gevraagd bij de aankoop van materialen: 26%
 • Om materialen te pre-financieren: 26%
 • Om het risico op onbetaalde facturen te vermijden: 14%
 • Om de salarissen van medewerkers te pre-financieren: 8%

Consumentenperspectief: Acceptatie en Handelingswijzen

Uit hetzelfde onderzoek onder consumenten blijkt dat 78% van hen voorschotten als aanvaardbaar beschouwt en het gevraagde bedrag niet als te hoog ervaart. Slechts 18% onderhandelt over het bedrag van het voorschot, en 21% bespreekt het tijdstip van betaling.

Meerderheid van de consumenten betaalt het voorschot kort voor de werken:

 • Minder dan 10 dagen voor de werken: 45%
 • Tussen de elfde en twintigste dag voor de werken: 18%
 • Tussen de 21 en 40 dagen voor de werken: 23%

Niko Demeester van Embuild adviseert consumenten om buitensporige voorschotten te vermijden en benadrukt dat contractuele clausules die voorschotten van 100% eisen als onrechtmatig kunnen worden beschouwd. Op de consumentenwebsite www.buildyourhome.be wordt geadviseerd bijkomende voorschotten alleen te betalen in functie van de voortgang van de werken.

Olivier
de auteurOlivier
Met ruim 15 jaar ervaring in de bouwwereld deel ik graag mijn inzichten voor jouw bouw- en renovatieplannen. Als ervaren expert sta ik klaar om mijn kennis op een heldere en eerlijke manier te delen, inclusief tips over de financiële kant van de zaak. Mijn doel is om jou waardevolle informatie te geven voor het realiseren van succesvolle en duurzame bouwprojecten.