Algemeen

Aantal arbeidsongevallen in de bouw daalt tot onder precorona niveau

Daling arbeidsongevallen Daling arbeidsongevallen

Het aantal arbeidsongevallen in de bouw met minstens 1 dag arbeidsongeschiktheid nam in 2021 met 6,3% af ten opzichte van 2019. Tegenover 2020 viel een stijging op te tekenen (+8,6%), maar dat was hét coronajaar bij uitstek met periodes waarin het eenvoudigweg niet mogelijk was om te werken en dus ook de kans op arbeidsongevallen veel kleiner was. 2020 is met andere woorden geen goed vergelijkingspunt, 2019 is dat wel. “Maar we blijven zeker niet op onze lauweren rusten en willen onze sector verder veilig maken de komende jaren”, benadrukt Niko Demeester, CEO van bouwfederatie Embuild. “De basisveiligheidsopleiding die dit jaar in werking trad is al een stap in de goede richting, nu moet ook de Construbadge, een visueel identificatiemiddel voor iedereen op de werf, er eindelijk komen.”

Het aantal arbeidsongevallen zat in 2021 onder het precorona niveau, zo blijkt uit onderstaande cijfers. Ten opzichte van 2019 daalde het aantal ongevallen met minstens 1 dag arbeidsongeschiktheid met 6,3% in 2021. Een stijging ten opzichte van 2020 is logisch: de bouw lag door corona een hele tijd stil.

JaarOngevallen met minstens 1 dag ongeschiktheidEvolutieOngevallen met dodelijke afloopEvolutie
201410.369 16 
20159827-5,3%14-12,5%
20169692-1,4%19+35,7%
20179348-3,6%12-36,9%
20189182-1,8%18+50%
20198899-3,1%9-50%
20207678-13,7%13+14,4%
20218341+8,6%13=

De bouw heeft het predicaat een onveilige sector te zijn. Nochtans neemt het aantal arbeidsongevallen in de sector jaar na jaar af, zo geven deze cijfers van FEDRIS aan. In deze cijfers zijn de ongevallen met zelfstandigen en gedetacheerden wel niet opgenomen, maar Embuild is vragende partij om deze ongevallen ook te registreren, zodat een volledig beeld van de veiligheidssituatie mogelijk wordt.

De bouw doet er alles aan om de sector veiliger te maken. Het veiligheidsbewustzijn in de sector is de laatste jaren wel verhoogd door sterk in te zetten op veiligheidsmaatregelen en -opleidingen. Werkgevers werken daarvoor nauw samen met de vakbonden. Zo trad in het voorjaar van 2022 één van de maatregelen uit het actieplan veiligheid van Embuild in werking, namelijk een basisveiligheidsopleiding voor iedere nieuwkomer in de bouw. Die opleiding neemt 8 uur in beslag en moet binnen de maand na de start van de tewerkstelling afgelegd worden door elke nieuwkomer in de bouw. Daarmee wordt bedoeld: iedereen die in de bouw begint te werken, tenzij die de afgelopen 15 jaar minstens 5 jaar in de sector actief was. Momenteel geldt die veiligheidsopleiding  voor de arbeiders van het paritair comité 124, ruimschoots het grootste paritair comité in de bouw. Maar we dringen erop aan dat federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne deze veiligheidsopleiding binnenkort ook verplicht voor iedereen die op een bouwwerf actief is (werknemers uitvan leveranciers, zelfstandigen en gedetacheerden,…).

Ook is Embuild al jaren vragende partij om nog beter te registreren en controleren wie effectief op een werf mag zijn. “Zoals in Frankrijk pleiten we voor de veralgemeende invoering van de Construbadge, voor iedereen op de werf, dus ook voor zelfstandigen en gedetacheerden. Op die manier zullen werkgevers, vakbonden en inspectie proactief kunnen controleren en wordt eventueel zwartwerk en sociale dumping proactief tegengegaan”, zegt Niko Demeester, gedelegeerd bestuurder van Embuild.

Olivier
de auteurOlivier
Met ruim 15 jaar ervaring in de bouwwereld deel ik graag mijn inzichten voor jouw bouw- en renovatieplannen. Als ervaren expert sta ik klaar om mijn kennis op een heldere en eerlijke manier te delen, inclusief tips over de financiële kant van de zaak. Mijn doel is om jou waardevolle informatie te geven voor het realiseren van succesvolle en duurzame bouwprojecten.