Algemeen

Belangrijke veranderingen in de bouwsector vanaf 1 juli

Veranderingen in de bouwsector vanaf 1 juli Veranderingen in de bouwsector vanaf 1 juli

Het jaar 2024 is op de helft en brengt nieuwe regels en maatregelen met zich mee, zowel voor je energierekening als voor bouw- en renovatieprojecten. Ontdek hieronder de belangrijkste wijzigingen die op 1 juli ingaan.

Premie voor sociaal tarief voor 60.000 huishoudens

In België kunnen veel mensen gebruikmaken van het sociaal tarief voor aardgas en elektriciteit. Dit is een verlaagd tarief dat bedoeld is om bepaalde groepen te helpen hun energierekening te betalen, zoals mensen met een leefloon, huurders van sociale woningen, senioren en mensen met een handicap. Echter, als je je huis verwarmt via een collectieve verwarmingsinstallatie, kwam je tot nu toe niet in aanmerking voor dit tarief.

Minister van Energie, Tinne Van der Straeten, introduceert vanaf 1 juli 2024 een nieuwe sociaal tariefpremie om deze ongelijkheid te corrigeren. Deze maatregel is gericht op ongeveer 60.000 huishoudens die buiten de boot vielen bij de stijgende energieprijzen. Volgens de CREG zal deze premie voor de tweede helft van 2024 neerkomen op 53 euro voor gas en 82 euro voor elektriciteit.

Betaling op basis van werkelijk energieverbruik

Heb je een variabel tarief en een digitale meter? Vanaf 1 juli wordt je jaarlijkse energierekening berekend op basis van je werkelijke verbruik. Dankzij de digitale meter kan je energieleverancier precies bijhouden hoeveel je verbruikt, waardoor schattingen op basis van profielen niet meer nodig zijn.

Je betaalt nog steeds een maandelijks voorschot, maar je kunt dit aanpassen aan je daadwerkelijke verbruik. Energieleveranciers zijn vanaf nu ook verplicht om je te waarschuwen als je voorschotbedrag niet overeenkomt met je verbruik, bijvoorbeeld als je energiebesparende maatregelen hebt genomen of tijdelijk in het buitenland verblijft.

Vanaf 1 juli 2024 zijn alle energieleveranciers verplicht om je maandelijkse verbruik mee te nemen in de facturatie.

Nieuwe regels voor bouw- en sloopafval

Wie bouwt of renoveert, ontkomt niet aan bouw- en sloopafval zoals bakstenen, vloertegels, oud isolatiemateriaal, enzovoort. Vanaf 1 juli worden de regels voor het afvoeren van bouw- en sloopafval strenger. Bepaalde materialen, zoals gipskarton, cellenbeton en specifieke funderingsmaterialen, moeten gescheiden worden afgevoerd. Vanaf 1 januari 2027 komen hier ook glaswol, rotswol en bitumineuze dakbedekkingen bij.

Er zijn echter enkele uitzonderingen op deze regels, volgens de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij). Je mag bouw- en sloopafval samen aanbieden als:

  • De beschikbare ruimte voor het plaatsen en beladen van inzamelrecipiënten maximaal 40 m² is;
  • De totale hoeveelheid gemengd afval tijdens de werf minder is dan 40 m³;
  • Er een gemotiveerde verklaring is van de veiligheidscoördinator dat het afval om veiligheidsredenen niet gescheiden kan worden.

In alle andere gevallen moet je dus verschillende containers gebruiken. Een alternatief is om je bouwafval te recycleren. Deze wijzigingen vallen onder VLAREMA 9 (Vlaams Reglement betreffende het duurzaam beheer van Materiaalkringlopen en Afvalstoffen), goedgekeurd door de Vlaamse Regering eind 2023. Het doel is meer bouwafval te recycleren en de hoeveelheid afval die naar stortplaatsen of verbrandingsovens gaat, te verminderen.

Olivier
de auteurOlivier
Met ruim 15 jaar ervaring in de bouwwereld deel ik graag mijn inzichten voor jouw bouw- en renovatieplannen. Als ervaren expert sta ik klaar om mijn kennis op een heldere en eerlijke manier te delen, inclusief tips over de financiële kant van de zaak. Mijn doel is om jou waardevolle informatie te geven voor het realiseren van succesvolle en duurzame bouwprojecten.