Algemeen

Belgische Akoestische Vereniging (ABAV) pleit voor Versterking van Geluidsisolatie en -absorptie in Gebouwen

blank

Op 28 november 2023 heeft de Belgische Akoestische Vereniging (ABAV) een dringende oproep gelanceerd om de geluidsisolatie en -absorptie in gebouwen te verbeteren. Het doel? Het optimaliseren van het akoestisch comfort voor iedereen.

Lawaai als Maatschappelijk Probleem

In de afgelopen decennia heeft de wereldwijde verstedelijking en transportgroei lawaai tot een prominent maatschappelijk probleem gemaakt. Ongeveer 30% van de Belgische bevolking wordt aanzienlijk gehinderd door geluid, met nadelige effecten op zowel welzijn als gezondheid.

Gezondheidsimpact en Aanbevelingen van de WHO

Lawaai veroorzaakt niet alleen irritatie, verstoring van activiteiten en sociale spanningen, maar kan ook leiden tot ernstige gezondheidsproblemen. De Wereldgezondheidsorganisatie adviseert bijvoorbeeld dat het geluidsniveau in slaapkamers niet hoger mag zijn dan 30 decibel voor een goede nachtrust.

ABAV’s Toewijding aan Akoestisch Welzijn

De ABAV benadrukt haar langdurige toewijding aan akoestisch welzijn, met bouwakoestiek als cruciaal element voor rust en comfort in woon- en werkomgevingen. Ondanks gedetailleerde normen en voorschriften constateert de ABAV dat zelfs nieuwe gebouwen niet altijd aan deze normen voldoen.

Voorzitter ABAV over Certificering

Filip Verbandt, voorzitter van de ABAV, onderstreept het cruciale belang van geluidsisolatie en -absorptie. Hij pleit voor de invoering van een certificaat voor akoestische prestaties, waarmee eigenaars en kopers geïnformeerd worden over de akoestische situatie van een woning, om zo het geluidscomfort van bewoners te waarborgen.

Onderscheid tussen Geluidsisolatie en -absorptie

De tekst benadrukt het belangrijke onderscheid tussen geluidsisolatie en geluidsabsorptie, omdat deze concepten vaak verward worden. Geluidsisolatie voorkomt geluidsoverdracht, terwijl geluidsabsorptie aangeeft in hoeverre een materiaal geluid kan absorberen. Een helder begrip hiervan is essentieel voor de bouwsector.

Certificaat voor Akoestische Prestaties

Het voorgestelde certificaat voor akoestische prestaties wordt beschouwd als een cruciale stap om akoestisch comfort in woningen te waarborgen. In de EU zijn ongeveer 100 miljoen mensen blootgesteld aan overmatig geluid, voornamelijk van verkeer*, met negatieve gezondheidseffecten. Het is van essentieel belang om niet alleen stillere stedelijke omgevingen te creëren, maar ook woningen die een betere akoestische omgeving bieden.

* Bron: https://www.eea.europa.eu/highlights/road-traffic-remains-biggest-source

Olivier
de auteurOlivier
Met ruim 15 jaar ervaring in de bouwwereld deel ik graag mijn inzichten voor jouw bouw- en renovatieplannen. Als ervaren expert sta ik klaar om mijn kennis op een heldere en eerlijke manier te delen, inclusief tips over de financiële kant van de zaak. Mijn doel is om jou waardevolle informatie te geven voor het realiseren van succesvolle en duurzame bouwprojecten.