Algemeen

Dit zijn de belangrijkste fasen van een bouwproject

Fasen van een bouwproject Fasen van een bouwproject

Elk bouwproject ziet er natuurlijk anders uit en dat heeft ook met de omvang en het type project te maken. Bij een groot bouwproject wordt bijvoorbeeld een appartementencomplex of groot bedrijfspand gerealiseerd. 

Een kleiner bouwproject is bijvoorbeeld een renovatie van een woning of een uitbouw. Elk bouwproject ziet er dus anders uit en vereist ook een andere aanpak. Toch zijn er wel algemene  fasen bij een bouwproject. Door gebruik te maken van de fasering, maak je een bouwproject overzichtelijk. We bespreken enkele belangrijke fasen in dit artikel. 

De initiatiefase 

Elk bouwproject begint in principe met de initatiefase. De opdrachtgever heeft immers een droom. Dit kan bijvoorbeeld een speciale nieuwbouwwoning zijn. In deze fase wordt er nog niet praktisch gewerkt aan het project, maar er vindt onderzoek plaats. Er wordt gekeken of de droom ook daadwerkelijk haalbaar is. 

Is er bijvoorbeeld voldoende grond beschikbaar? Zijn er bepaalde vergunningen nodig? En ga zo maar verder. Tijdens deze fase is het ook al handig om projectmanagement software te gebruiken. 

Definitiefase 

De initiatiefase is in principe nog conceptueel, maar in de definitiefase krijgt een bouwproject al wat meer vorm. Tijdens deze fase worden er ook verschillende activiteiten verricht. Er wordt bijvoorbeeld een keuze tussen koop, huur en lease gemaakt. 

Daarnaast wordt er een locatieonderzoek gedaan, vindt er een risicoanalyse plaats en wordt er een planningsschema opgemaakt. Ook wordt tijdens deze fase de organisatie vormgegeven. Denk aan het selecteren van architecten en adviseurs. 

Ontwerpfase

In deze fase begint een project al een stuk concreter te worden. De fundamenten zijn gelegd en het ontwerp van een gebouw kan officieel beginnen. In deze fase worden de tekeningen en andere documenten opgemaakt. In de ontwerpfase wordt ook de communicatiestructuur vastgesteld en er worden kostenramingen gemaakt. Daarnaast vinden er meerdere toetsingen plaats. 

De ontwerpfase is een van de belangrijkste fasen van een bouwproject en meestal wordt deze ook onderverdeeld in verschillende fasen. Je hebt dan de voorlopige ontwerpfase, de definitieve ontwerpfase en daarna de bouwvoorbereidingsfase.

Realisatiefase

Tijdens de realisatiefase beginnen dan de daadwerkelijke werkzaamheden. Het gebouw wordt daadwerkelijk gerealiseerd. Maar natuurlijk vinden er nog wel reflectiemomenten en dergelijke plaats. Ook krijg je ongetwijfeld te maken met problemen die verholpen moeten worden. Als de realisatiefase is voltooid, dan wordt dit afgesloten met de officiële oplevering van het gebouw. 

Beheerfase

Na de realisatiefase krijg je de beheerfase. Dit is de langste fase, want die gaat gepaard met de gehele levensduur van een gebouw. Het doel van deze fase is om het gebouw goed te beheren met onderhoudswerkzaamheden. Als een pand aan particulieren wordt verhuurd dan komt er ook veel administratie bij kijken. Denk aan het opstellen van huurovereenkomsten, onderhoudscontracten en ga zo maar verder. 

Olivier
de auteurOlivier
Met ruim 15 jaar ervaring in de bouwwereld deel ik graag mijn inzichten voor jouw bouw- en renovatieplannen. Als ervaren expert sta ik klaar om mijn kennis op een heldere en eerlijke manier te delen, inclusief tips over de financiële kant van de zaak. Mijn doel is om jou waardevolle informatie te geven voor het realiseren van succesvolle en duurzame bouwprojecten.