Algemeen

Geen herstel verwacht voor bouw- en installatiesector in 2024

Geen herstel verwacht voor bouw- en installatiesector in 2024 Geen herstel verwacht voor bouw- en installatiesector in 2024

Embuild voorspelt dat de activiteit in de bouw- en installatiesector in 2024 niet zal toenemen. Na een teleurstellend 2023, waarin de bouwactiviteit met 0,7% daalde, wordt voor het komende jaar hoogstens een stabilisatie verwacht. “Het herstel blijft dus uit in de bouw- en installatiesector en dat is alarmerend”, aldus Niko Demeester, CEO van Embuild. Deze stagnatie is het gevolg van twee tegengestelde trends: de aanhoudende crisis in de nieuwbouw (-5%) en de groei in infrastructuurwerken (+4,4%). Bovendien herstelt de woningrenovatie zich licht. Embuild roept de toekomstige regeringen op om ondanks de moeilijke budgettaire situatie te investeren en fiscale stimuli te bieden om urgente maatschappelijke problemen zoals de wooncrisis, files en verouderde infrastructuur aan te pakken.

Nieuwbouwwoningen blijven in crisis

De bouw van nieuwe woningen blijft in 2024 in een diepe crisis. Embuild voorspelt een verdere daling van 5%, na een afname van 7,1% vorig jaar. De renovatie van woningen toont echter een lichte verbetering met een verwachte groei van 1,6% in 2024, vergeleken met 1,2% in 2023. Deze groei is echter onvoldoende om de Europese koolstofvrije normen tegen 2050 te halen; hiervoor moet het renovatietempo verdriedubbeld worden in Vlaanderen en zelfs verviervoudigd in Brussel en Wallonië.

Non-residentiële gebouwen en infrastructuurwerken

De bouw van nieuwe non-residentiële gebouwen, die zwaar getroffen werd door de covid-pandemie, lijkt in 2024 een keerpunt te bereiken met een verwachte groei van 0,9%. Er zullen weer meer kantoor- en winkelruimtes gebouwd worden. De renovatie van non-residentiële gebouwen zal echter dalen met 2% na drie jaren van groei, mede door de afronding van herstelplannen na de overstromingen van juli 2021 en andere Europese en Waalse projecten.

De infrastructuurwerken laten in 2024 opnieuw positieve cijfers zien met een groei van 4,4%, na een stijging van 4,9% in 2023. Dit patroon is typisch in de aanloop naar verkiezingen, waarin lokale en regionale overheden veel nieuwe projecten uitvoeren. Echter, voor 2025 wordt een daling van 2,2% verwacht.

Noodzaak voor beleidsondersteuning

Niko Demeester, CEO van Embuild, benadrukt de noodzaak van beleidsondersteuning: “Nu de nieuwe regeringen gevormd worden, zijn investeringen en stimuli absoluut noodzakelijk om maatschappelijke problemen zoals de wooncrisis, files en slechte infrastructuur aan te pakken. De bouwsector kan hierin een sleutelrol spelen, mits de juiste ondersteuning.” Embuild pleit onder meer voor de herinvoering van 6% btw op sloop-wederopbouw voor verkoopprojecten en voor een renovatiekorting in Vlaanderen. In Wallonië moeten de registratierechten omlaag en in Brussel moet energetische renovatie verder ondersteund worden.

Daarnaast is er een dringende behoefte om te investeren in infrastructuur zoals wegen, bruggen, waterwegen, fietspaden, scholen, en sportfaciliteiten. Na de verkiezingen en het wegvallen van relanceplannen dreigen deze investeringen vanaf 2025 fors terug te vallen. Embuild stelt dat overheidsinvesteringen moeten toenemen van 2,9% van het BBP in 2023 naar 4% in 2029 en 5% in 2034 om België toekomstbestendig te maken. Dit zou haalbaar moeten zijn, zelfs binnen de huidige budgettaire beperkingen, gezien andere Europese landen proportioneel meer investeren in infrastructuur onder vergelijkbare begrotingsregels en met lagere belastingen.

Olivier
de auteurOlivier
Met ruim 15 jaar ervaring in de bouwwereld deel ik graag mijn inzichten voor jouw bouw- en renovatieplannen. Als ervaren expert sta ik klaar om mijn kennis op een heldere en eerlijke manier te delen, inclusief tips over de financiële kant van de zaak. Mijn doel is om jou waardevolle informatie te geven voor het realiseren van succesvolle en duurzame bouwprojecten.