Algemeen

Snel aan de slag met ambitieus beleid voor wonen, overheidsinvesteringen en werkgelegenheid

Snel werk maken van ambitieus beleid qua wonen, overheidsinvesteringen en jobs Snel werk maken van ambitieus beleid qua wonen, overheidsinvesteringen en jobs

Embuild roept politieke partijen op om spoedig rond de tafel te gaan zitten en ambitieuze regeerakkoorden te ontwikkelen op zowel federaal als regionaal niveau. “De nadruk moet liggen op betaalbaar en duurzaam wonen, meer investeringen in publieke en noodzakelijke infrastructuur, en een krachtig arbeidsmarktbeleid,” aldus Niko Demeester, gedelegeerd bestuurder van Embuild, Caroline Deiteren, directeur-generaal van Embuild Vlaanderen, Hugues Kempeneers, directeur-generaal van Embuild Wallonie, en Jean-Christophe Vanderhaegen, directeur-generaal van Embuild.Brussels, die de prioriteiten voor de bouw- en installatiesector samenvatten.

De kiezer heeft zijn stem laten horen. Nu is het tijd voor overleg en samenwerking, en niet langer voor campagnevoering. De nieuwe regeringen in ons land staan voor aanzienlijke uitdagingen. Daarom moeten er snel sterke regeringen gevormd worden met ambitieuze regeerakkoorden, zowel federaal als regionaal. Deze regeringen moeten de kans grijpen om ons land gedurende de komende vijf jaar in positieve zin te veranderen, ten behoeve van iedereen in de samenleving.

De bouwfederatie heeft tal van concrete voorstellen in haar Europese, federale en regionale memoranda, gericht op drie grote prioriteiten. Ten eerste moet wonen betaalbaar en duurzaam blijven, onder meer door grootschalige inzet op energie-efficiënte nieuwbouw en renovatie. Dit vereist de nodige financiële steun en coherente bouwregels.

Daarnaast is het cruciaal om de overheidsinvesteringen in alle soorten infrastructuur, openbaar vervoer en gebouwen aanzienlijk te verhogen. België en de drie regio’s hebben een inhaalslag te maken na jarenlange onderinvesteringen. Ook moet het arbeidsmarktbeleid aangepast worden om het tekort aan personeel aan te pakken. De nadruk moet liggen op activering, opleiding en herscholing om iedereen die kan werken, daadwerkelijk aan het werk te krijgen.

Embuild wil een actieve rol spelen als partner bij het vormgeven van sterk en efficiënt overheidsbeleid. De bouwfederatie staat klaar om haar expertise te delen en samen te werken met de onderhandelaars om ervoor te zorgen dat het beleid van de toekomstige regeringen aansluit bij de realiteit en de behoeften van de bouw- en installatiesector, evenals bij de noden van de samenleving als geheel.

Olivier
de auteurOlivier
Met ruim 15 jaar ervaring in de bouwwereld deel ik graag mijn inzichten voor jouw bouw- en renovatieplannen. Als ervaren expert sta ik klaar om mijn kennis op een heldere en eerlijke manier te delen, inclusief tips over de financiële kant van de zaak. Mijn doel is om jou waardevolle informatie te geven voor het realiseren van succesvolle en duurzame bouwprojecten.