Algemeen

Aantal openstaande vacatures in de bouw blijft toenemen ondanks globale daling

Openstaande vacatures dalen niet Openstaande vacatures dalen niet

Het aantal vacatures in de bouw nam tijdens het derde kwartaal van 2022 met 0,7% toe, terwijl het totaal aantal vacatures in alle sectoren tijdens diezelfde periode met 1,4% afnam. “Onze sector blijft het moeilijk hebben om die vacatures in te vullen. Aan ons om mensen te overtuigen door te wijzen op de evolutie die de bouw heeft doorgemaakt”, zegt Niko Demeester, topman van Embuild (ex-Confederatie Bouw). De sectorfederatie heeft verschillende wervingscampagnes lopen, maar verwacht ook dat de overheden hun duit in het zakje doen door nog meer in te zetten op activering, vorming en omscholing.

Tijdens het derde kwartaal van 2022 stonden er 18.206 vacatures open in de bouw, goed voor een toename met 0,7% ten opzichte van het tweede kwartaal. Een opmerkelijke trend, aangezien het totaal aantal vacatures tijdens het derde kwartaal daalde met 1,4%. De bouw blijft dus volop aanwerven, ook tijdens deze economisch minder evidente tijden. Dat is niet evident, want tussen de schooljaren 2016-2017 en 2021-2022 nam het aantal leerlingen in bouwrichtingen in het middelbaar met 12% af in heel België. Ook de jaren daarvoor nam het aantal leerlingen in het bouwonderwijs af, maar minder snel. De uitstroom van werknemers uit de bouw ligt de afgelopen 5 jaar bovendien gevoelig hoger (+7%) dan de instroom, zo blijkt verder.

Nochtans kan men de bouwsector geen fatalisme verwijten. Naast de succesvolle wervingscampagnes van Embuild Vlaanderen, Brussel en Wallonië, heeft de sectorfederatie begin april, samen met de vakbonden, een tienjarige imagocampagne (www.debouwkijktverder.be / www.nousconstruisonsdemain.be) opgestart om meer mensen naar de bouw te trekken. Die campagne beoogt vooral een imagoswitch, want de bouw is geëvolueerd tot een technische, veiligere, propere sector. Alleen is dat nog niet doorgedrongen bij het grote publiek. De bouw zorgt bovendien voor stabiele en goed betaalde jobs. Dat moet volgens Embuild duidelijk gemaakt worden aan het grote publiek, zodat veel meer ouders hun kinderen in een bouwrichting inschrijven en meer mensen voor een job in de bouw kiezen.

Niko Demeester, CEO van Embuild: “Ook de overheden moeten een duit in het zakje doen door de vele inactieven te activeren, bij te scholen en/of om te vormen. Wie kan werken, moet werken. En de bouw is daarvoor de uitgelezen sector. Het aantal profielen dat we nodig hebben is ook enorm gediversifieerd. Bovendien leiden steeds meer bouwbedrijven hun werknemers van nul op. Iedereen die gemotiveerd is om te werken, is welkom in de bouw.”

Olivier
de auteurOlivier
Met ruim 15 jaar ervaring in de bouwwereld deel ik graag mijn inzichten voor jouw bouw- en renovatieplannen. Als ervaren expert sta ik klaar om mijn kennis op een heldere en eerlijke manier te delen, inclusief tips over de financiële kant van de zaak. Mijn doel is om jou waardevolle informatie te geven voor het realiseren van succesvolle en duurzame bouwprojecten.