Algemeen

Embuild verheugd over de verhoogde inzet op alternatieve oplossingstrajecten voor bouwgeschillen

Verhoogde inzet op alternatieve oplossingstrajecten voor bouwgeschillen Verhoogde inzet op alternatieve oplossingstrajecten voor bouwgeschillen

Sinds 1 september zet de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank van Brussel bij bouwgeschillen meer in op buitengerechtelijke geschillenregeling, meer in het bijzonder door het  stimuleren van een minnelijke regeling.  Nog nieuw: sinds september worden bouwgeschillen bij diezelfde rechtbank rechtstreeks ingeleid bij gespecialiseerde bouwkamers. De inleidende zitting zal geen formaliteit meer zijn, zoals nu vaak het geval is. “Prima”, vindt Niko Demeester, CEO van Embuild (tot voor kort gekend als Confederatie Bouw), “want nu duren bouwgeschillen dikwijls jaren en overbelasten ze de rechtbanken.” De beroepsvereniging verwacht daarnaast vooral veel van de nog op te richten specifieke loketfunctie bouw, een idee van staatssecretaris Eva De Bleeker.

Bouwgeschillen komen in de meerderheid van de gevallen voor het gerecht. Toch lijkt er een kentering aan de gang. Bij onenigheden wordt er stilaan toch ook meer onderhandeld tussen partijen, zonder er noodzakelijk advocaten bij te betrekken. Het spreekt voor zich dat samen tot een compromis komen de voorkeur verdient boven het blokkeren van werken. Het is volgens Embuild vaak ook een kwestie van ingesteldheid: is er langs beide kanten bereidheid om te praten als volwassen mensen om tot een oplossing te komen waarin eenieder zich kan vinden?

Verhoogde inzet op alternatieve oplossingstrajecten voor bouwgeschillen
Verhoogde inzet op alternatieve oplossingstrajecten voor bouwgeschillen

Positief in ieder geval is dat de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank van Brussel sinds 1 september meer kiest voor een buitengerechtelijke geschillenregeling. Eigenlijk is er sprake van een aanvulling op de bestaande geschillencommissie bouw. De tussenkomst van die commissie is echter niet verplicht. De nieuwe regeling, met eerst een stimulering van een minnelijke oplossing, wordt wel verplicht. Het verschil met de geschillencommissie is dat die commissie een expert kan aanstellen om een bindend verslag te maken dat ook gebruikt kan worden als de zaak nadien toch naar de rechtbank gaat.

En er verandert nog meer. Sinds 1 september worden bouwgeschillen bij diezelfde rechtbank rechtstreeks ingeleid bij gespecialiseerde bouwkamers. “De inleidende zitting zal geen formaliteit meer zijn, zoals nu vaak het geval is”, verduidelijkt Niko Demeester, CEO van Embuild, het vroegere Confederatie Bouw. “Er zal namelijk een oriëntatiegesprek plaatsvinden dat de partijen en/of hun advocaat verplicht om toelichting te geven zodat de rechtbank vervolgens het meest geschikte traject om tot een oplossing te komen kan voorstellen.”

De beroepsvereniging verwacht dat deze nieuwe aanpak vanuit de ondernemingsrechtbank van Brussel zeker positieve vruchten zal afwerpen en hoopt dat andere rechtbanken in het land zullen volgen. Het is wel aangewezen dat partijen zelf ook aanwezig zijn en dat de toelichting wordt gegeven door personen die goed op de hoogte zijn van het probleem. Daarnaast gelooft Embuild ook dat de nog op te richten specifieke ombudsdienst bouw (een loketfunctie), een voorstel van staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker, zal kunnen helpen om consument en aannemer tot minnelijk regelen aan te zetten. “De bestaande ombudsdienst voor consumenten heeft vandaag niet genoeg expertise in huis om heel specifieke vragen inzake bouw te beantwoorden. Een gespecialiseerde loketfunctie waarin experten zetelen van de bouw die hun kennis delen kan soelaas brengen. Wij willen als sector zeker meewerken aan een doelgerichte aanpak en staan dan ook open voor dialoog om dit te verwezenlijken”, besluit de CEO van Embuild.

Olivier
de auteurOlivier
Met ruim 15 jaar ervaring in de bouwwereld deel ik graag mijn inzichten voor jouw bouw- en renovatieplannen. Als ervaren expert sta ik klaar om mijn kennis op een heldere en eerlijke manier te delen, inclusief tips over de financiële kant van de zaak. Mijn doel is om jou waardevolle informatie te geven voor het realiseren van succesvolle en duurzame bouwprojecten.