Algemeen

Positieve vooruitzichten voor de ganse bouwsector

Positieve vooruitzichten voor de bouwsectorPositieve vooruitzichten voor de bouwsector

De bouw in het algemeen zou dit jaar met 2,6% groeien, zo blijkt uit een studie van de Confederatie Bouw. Ook in 2023 (+2,3%) en in 2024 (+2,2%) zal er wellicht sprake zijn van een mooie groei in de sector, parallel aan de economische groei. Vooral de renovatiesector en de burgerlijke bouwkunde scoren daarbij het best. Nieuwbouw krijgt het daarentegen moeilijker. “Ondanks de problematiek van de fel gestegen materialenprijzen en het tekort aan arbeidskrachten , ogen de vooruitzichten dus toch al bij al goed”, stelt Niko Demeester, topman van de Confederatie Bouw, vast. Het Europees relancegeld en de heropbouw in Wallonië na de overstromingen van juli 2021 zorgen daar in hoofdzaak voor.

Ondanks het effect van de oorlog in Oekraïne op de Belgische economie, behoudt deze voorlopig mooie groeiperspectieven (+2 procent). Dat is ook het geval voor de bouw, die de koers van de economische groei in ons land lijkt te volgen,  en dat ondanks de problematiek van de fel gestegen materialenprijzen (de totale bouwprijs zou in 2022 stijgen met 10 procent), de toegenomen levertermijnen en het tekort aan arbeidskrachten. De bouw zal in 2022 wellicht groeicijfers van meer dan 2 procent kunnen voorleggen en dat geldt hopelijk ook voor de komende jaren.

Meerdere externe factoren

Dat de bouw het normaal gezien toch goed zal blijven doen, heeft te maken met verschillende externe factoren. Zo zijn er de relanceplannen voor 5,2 miljard aan bouwwerken voor de periode 2021-2026, waarvan het meeste besteed zal worden in 2023, 2024 en 2025. Ook de heropbouw na de overstromingen in Wallonië wordt geraamd op 2,6 miljard voor de bouw en die som komt bovenop de relanceplannen. De grootste sommen hiervoor zullen worden besteed in 2022, 2023 en 2024.

Moeilijker om te bouwen of te renoveren

De verwerving van een nieuwe of te renoveren woning krijgt het moeilijker door de gestegen kostprijs en de oplopende rente. De (on)betaalbaarheid van woningen vormt dus wel een significant neerwaarts risico de komende jaren.

Het aantal renovaties moet maal drie à vier om de klimaatdoelstellingen in 2050 te halen.

Niko Demeester, CEO van de Confideratie Bouw

Hoge energieprijzen doen vraag naar alternatieve energiebronnen stijgen

Niko Demeester, CEO van de Confederatie Bouw: “De hoge energieprijzen hebben één voordeel: mensen gaan terecht op zoek naar alternatieve energiebronnen die hen minder treffen in de portefeuille, zoals zonnepanelen, warmtepompen, extra isolatie. Dat is niet alleen goed voor het klimaat (minder fossiele brandstoffenconsumptie), maar ook voor de bouwsector die zo extra opdrachten krijgt. Het aantal renovaties moet maal drie à vier om de klimaatdoelstellingen in 2050 te halen. 85% van de woningen beantwoordt nu niet aan de energienormen. Er zal een mix van maatregelen nodig zijn met premies en fiscale incentives, beleid dat aanspoort om energetisch te renoveren.” 

Ook onze publieke infrastructuur heeft een grondige opknapbeurt nodig. Onze scholen, ziekenhuizen, rusthuizen, autowegen, waterwegen, spoorwegen,… ze zijn dikwijls sterk verouderd en staan groei in de weg.. “De overheidsinvesteringen, nu gemiddeld 2,5% van het BBP, moeten daarom verdubbelen tegen 2030. De EU heeft daarvoor veel geld ter beschikking gesteld, het is nu aan de lokale, regionale en federale overheden om dat geld snel en slim te investeren in allerlei infrastructuur”, benadrukt Demeester.

Olivier
de auteurOlivier
Met ruim 15 jaar ervaring in de bouwwereld deel ik graag mijn inzichten voor jouw bouw- en renovatieplannen. Als ervaren expert sta ik klaar om mijn kennis op een heldere en eerlijke manier te delen, inclusief tips over de financiële kant van de zaak. Mijn doel is om jou waardevolle informatie te geven voor het realiseren van succesvolle en duurzame bouwprojecten.