Centrale verwarming

Komt er in België ook een verbod op gasketels?

Komt er een verbod op gasketels in België? Komt er een verbod op gasketels in België?

Na Duitsland kondigde Nederland onlangs aan om vanaf 2026 een verbod in te stellen op nieuwe gasketels. Dit besluit maakt deel uit van hun bredere strategie om tegen 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. Deze stap roept echter de vraag op of België zal volgen met een soortgelijk verbod op gasketels. In dit artikel gaan we dieper in op de plannen van België, de mogelijke toekomst van gasketels in het land, en de beschikbare alternatieven voor verwarming.

Het huidige Beleid in België

Vooralsnog is er in België geen officieel besluit genomen om nieuwe gasketels te verbieden. De Vlaamse, Waalse en Brusselse gewesten hebben elk hun eigen energieregels en plannen voor de toekomst, wat het moeilijk maakt om één uniforme nationale strategie te hebben. Toch zijn er wel enkele aanwijzingen dat België mogelijk stappen in dezelfde richting zal ondernemen als zijn buurlanden.

Vlaanderen

In Vlaanderen wordt er actief nagedacht over de toekomst van verwarmingstechnologieën. Hoewel er nog geen concrete plannen zijn om gasketels te verbieden, wordt er wel steeds meer geïnvesteerd in duurzame alternatieven zoals warmtepompen en zonneboilers. Daarnaast zijn er subsidies beschikbaar voor huiseigenaren die overstappen op duurzamere verwarmingsoplossingen.

Wallonië

Wallonië heeft eveneens geen directe plannen aangekondigd voor een verbod op gasketels, maar ook hier wordt er gewerkt aan de verduurzaming van het verwarmingssysteem. Er zijn verschillende programma’s en subsidies beschikbaar om energie-efficiëntie te bevorderen en de overgang naar hernieuwbare energiebronnen te ondersteunen.

Brussel

In Brussel ligt de focus sterk op energiebesparing en de vermindering van CO2-uitstoot. De Brusselse overheid moedigt het gebruik van efficiënte en duurzame verwarmingssystemen aan, maar heeft tot op heden geen verbod op gasketels afgekondigd.

Alternatieven voor Gasketels

Met de groeiende druk om de CO2-uitstoot te verminderen, worden duurzame verwarmingsalternatieven steeds populairder. Hier zijn enkele van de meest gangbare opties:

Warmtepompen

Warmtepompen zijn een van de meest efficiënte en milieuvriendelijke alternatieven voor gasketels. Ze gebruiken elektriciteit om warmte uit de lucht, grond of water te halen en deze te gebruiken voor het verwarmen van woningen. Warmtepompen kunnen aanzienlijk bijdragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot, vooral wanneer ze worden gecombineerd met groene stroom.

Zonneboilers

Zonneboilers maken gebruik van zonne-energie om water te verwarmen. Dit systeem kan worden geïntegreerd met bestaande verwarmingssystemen en biedt een duurzame manier om warm water te produceren, vooral in combinatie met zonnepanelen.

Biomassaketels

Biomassaketels verbranden organisch materiaal zoals houtpellets om warmte te produceren. Hoewel ze nog steeds CO2 uitstoten, wordt dit gecompenseerd door de opname van CO2 tijdens de groei van de biomassa. Dit maakt ze een duurzamer alternatief dan traditionele gasketels.

Goede isolatie is minstens even belangrijk

Naast het overstappen op duurzame verwarmingsalternatieven, is het ook cruciaal om woningen goed te isoleren. Goede isolatie vermindert warmteverlies, verhoogt de energie-efficiëntie en maakt het gebruik van systemen zoals warmtepompen effectiever.

Door muurisolatie, dakisolatie en vloerisolatie, kan de verwarmingsbehoefte aanzienlijk worden verminderd, wat leidt tot lagere energiekosten en een kleinere ecologische voetafdruk.

Bovendien draagt goede isolatie bij aan een comfortabeler binnenklimaat, wat zowel het wooncomfort als de gezondheid van de bewoners ten goede komt. Het is een essentiële stap in de transitie naar een duurzamer verwarmingssysteem.

Conclusie

Hoewel België op dit moment geen officieel verbod heeft op nieuwe gasketels, is er een duidelijke trend richting verduurzaming van verwarmingssystemen. De regionale overheden moedigen het gebruik van duurzame alternatieven aan en bieden subsidies om de overgang te vergemakkelijken. Met de toenemende druk om klimaatdoelstellingen te halen, is het mogelijk dat België in de toekomst strengere maatregelen zal nemen, vergelijkbaar met die van Nederland en Duitsland.

In de tussentijd doen Belgische huishoudens er goed aan om zich te informeren over de beschikbare duurzame verwarmingsalternatieven. Warmtepompen, zonneboilers en biomassaketels zijn allemaal levensvatbare opties die kunnen bijdragen aan een lagere CO2-uitstoot en een duurzamere toekomst.

Olivier
de auteurOlivier
Met ruim 15 jaar ervaring in de bouwwereld deel ik graag mijn inzichten voor jouw bouw- en renovatieplannen. Als ervaren expert sta ik klaar om mijn kennis op een heldere en eerlijke manier te delen, inclusief tips over de financiële kant van de zaak. Mijn doel is om jou waardevolle informatie te geven voor het realiseren van succesvolle en duurzame bouwprojecten.