Carport

Carport: vergunning nodig of meldingsplicht?

Wanneer heb je een carport vergunning nodig? Wanneer heb je een carport vergunning nodig?

Een carport kent vele voordelen, maar vergeet niet om jezelf vooraf de vraag te stellen: carport: vergunning of melding nodig? Het is niet toevallig dat over deze vraag een heel artikel is gemaakt. De algemene regelgeving in Vlaanderen is niet bijzonder ingewikkeld, maar het is goed om op de hoogte te zijn van de mogelijke beperkingen waarmee je te maken krijgt. Of daar sprake van is, hangt af van je plannen. Vooral de plaats van de carport en de afmetingen zijn belangrijk. Soms kun je vergunningsvrij een carport plaatsen. In andere gevallen moet eerst naar de gemeente.

Vind dé beste vakman voor je project en ontvang gratis offertes.

Waar valt een carport onder?

In de wetgeving wordt een carport beschouwd als een klein gebouw, ook wel een bijgebouw genoemd. In heel België is daarvoor dezelfde wetgeving van kracht, die te maken heeft met stedenbouwkundige aspecten. Voorheen was die wetgeving vrij streng, maar sinds 2010 heeft er een versoepeling plaatsgevonden. Vaak kun je vergunningsvrij een carport plaatsen. In de wetgeving wordt onderscheid gemaakt tussen een aangebouwde carport en een vrijstaande carport. In dit artikel kun je lezen in welke gevallen je voor een carport een vergunning of melding nodig hebt.

De gemeente beslist

Als woningbezitter is het goed om je te realiseren dat de landelijke wetgeving voor bijgebouwen in de meeste gevallen geldig is. Maar uiteindelijk beslist de gemeente over de vraag ‘carport: vergunning of melding nodig?’ Want elke provincie of gemeente heeft de bevoegdheid om aanvullende voorwaarden op te stellen en zelfs om andere regels te hanteren. Informeer daarom eerst bij de gemeente welke regels er gelden met betrekking tot de vraag ‘carport: vergunning of melding nodig?’

De oppervlakte van een carport

Voor elke carport is de oppervlakte één van de belangrijkste kenmerken voor de vraag of je vergunningsvrij een carport plaatsen mag. Wie verder geen bijgebouwen op zijn grond heeft staan, hoeft meestal geen vergunning aan te vragen als de oppervlakte van de carport onder de 40 vierkante meter blijft.

Als er wel andere bouwwerken op het terrein staan, moet de oppervlakte daarvan bij de oppervlakte van de carport worden opgeteld. Wie een schuur van 12 vierkante meter heeft, moet zijn carport niet groter maken dan 28 vierkante meter om dat vergunningsvrij te kunnen doen.

Vind dé beste vakman voor je project en ontvang gratis offertes.

Andere regels voor een vrijstaande en een aangebouwde carport

Het criterium van 40 vierkante meter geldt voor alle soorten carport. Om een vrijstelling te krijgen van het doen van een melding of het aanvragen van een vergunning gelden voor vrijstaande en aangebouwde carports andere regels. Die hebben te maken met de afmetingen van de carport en de afstand tot andere bouwwerken en de perceelgrens. De regels worden hierna uitgelegd. Houd er rekening mee dat gemeenten in het gemeentelijk ordeningsplan andere eisen kunnen stellen. Dat zijn uiteindelijk de eisen waar je mee te maken hebt. Informeer dus altijd welke regels in jouw gemeente van kracht zijn.

Vrijstaande carport: vergunning of melding nodig?

Door de versoepelde regels komt het vergunningsvrij een carport plaatsen bij een vrijstaande carport tamelijk vaak voor. De regels waar je rekening mee moet houden hebben te maken met het totale oppervlak aan bijgebouwen, de hoogte van de carport en de afstanden tot de perceelgrens en de woning. Voor het oppervlak geldt, dat dit samen met de bijgebouwen, de 40 vierkante meter niet mag overschrijden. Als dat wel het geval is ben je verplicht om een vergunning aan te vragen.

De maximale hoogte van een vrijstaande carport mag de 3,5 meter niet overschrijden. De maximale afstand tot de woning is 30 meter. Aan de zijkant van de carport moet er minstens 3 meter vrije ruimte zijn tot aan de perceelgrens. Aan de achterzijde is een verplichte vrije ruimte van 1 meter tot aan de perceelgrens vereist. Als jouw plannen voor een vrijstaande carport niet aan de regels voldoen, moet je bij de gemeente een vergunning aanvragen. Het is in dit geval dus niet bij voorbaat verboden om de carport te plaatsen. Je moet alleen eerst een vergunning hebben voordat je een carport mag plaatsen.

Vergunning of melding nodig voor een aangebouwde carport?

Een aangebouwde carport wordt in stedenbouwkundig opzicht altijd gezien als een uitbreiding van de woning. Daar is bijna altijd een vergunning voor nodig, tenzij aan een aantal randvoorwaarden is voldaan. In dat geval is het voldoende om melding te doen. Een aangebouwde carport mag dus nooit worden gebouwd zonder medeweten van de gemeente. Het informeren van de gemeente doe je door een vergunning aan te vragen of door te melden dat je een carport gaat plaatsen.

Een meldingsplicht volstaat als aan de volgende eisen wordt voldaan. De maximale hoogte van de aanbouw is niet hoger dan 4 meter. De woning blijft na het plaatsen van de carport zijn oorspronkelijke woonfunctie houden. Er moet tussen de zijkant van de carport en de perceelgrens minstens 3 meter ruimte blijven. Tussen de achterkant van de carport en de perceelgrens geldt een minimale vrije ruimte van 2 meter. Als de carport wordt gebouwd naast een gebouw dat tot op de perceelsgrens is gebouwd, gelden andere regels. Dan mag de carport op de perceelsgrens worden geplaatst. De bestaande muur mag niet worden aangetast en de carport mag ook niet dieper zijn dan het bestaande pand.

Carport: vergunning of melding nodig? En wat zeggen de buren?

Er zijn nog veel meer voorschriften waar een carport aan moet voldoen, of dat nu een aanbouw carport is of een vrijstaande carport. Over de voorschriften welke in jouw geval van toepassing zijn kun je het best informatie opvragen bij de gemeente. Maar het is handiger om meteen bij de gemeente de vraag te stellen of je een carport mag plaatsen. De buren hebben soms ook inspraak. Of dat in jou geval zo is, kun je vinden in de verkavelingsvoorwaarden die gelden voor jouw perceel.

Indien je een akkoord nodig hebt van de buren, zorg dan dat je een contract hebt met hen. Laat hen mee de plannen van de architect ondertekenen. Bezorg het ondergetekende document ook aan je notaris. Als je de woning ooit verkoopt heb je dat bewijsstuk altijd bij de hand en kan er nooit iets betwist worden.

Vind dé beste vakman voor je project en ontvang gratis offertes.

Is het verplicht om een architect in te schakelen?

De wetgeving in Vlaanderen bepaalt dat er soms advies moet worden gevraagd aan een architect. Dat is zo, als er werkzaamheden worden uitgevoerd, op basis waarvan een melding bij de gemeente moet worden gedaan of waarvoor een vergunning moet worden aangevraagd. De architect is niet voor alle uitbreidingen aan een woning nodig. Ook voor een carport hoeft niet altijd een architect te worden ingeschakeld, zelfs niet als het om een aanbouw gaat. Maar dan gelden er wel aanvullende voorwaarden, waaraan de carport moet voldoen. De oppervlakte moet kleiner zijn dan 40 vierkante meter, de maximale hoogte van de lijst is 3 meter en de maximale hoogte van de nok is 4,5 meter.

Je carport melden is altijd verstandig

Een vrijstaande carport mag onder bepaalde voorwaarden zonder melding of vergunning worden geplaatst. Bij de aanbouw van een carport aan de woning moet altijd melding worden gedaan bij de gemeente. Het is niet altijd noodzakelijk om dit zelf te doen. Soms wil de leverancier van de carport dat voor je doen. Als je een aantal offertes laat opmaken voor het plaatsen van een carport is het goed om daarnaar te kijken. Je kunt dan kiezen voor de carport-leverancier die je het meeste werk uit handen neemt.

Is een carport vergunning verplicht?

  • Als de oppervlakte van de carport samen met andere bijgebouwen de 40 vierkante meter overschrijdt.
  • Als de hoogte van een vrijstaande carport de 3,5 meter overschrijdt.
  • Als de afstand tot de perceelgrens of andere bouwwerken niet aan de voorgeschreven afstanden voldoet.
  • Bij aanbouw van een carport aan de woning, is meestal een vergunning of melding vereist, afhankelijk van specifieke eisen en randvoorwaarden.

Ontvang vrijblijvend een offerte en bespaar tot 35%

  • Ontvang gratis offertes
  • Van 4 vakmannen uit je eigen regio
  • Door te vergelijken bespaar je tot 35%
Olivier
de auteurOlivier
Met ruim 15 jaar ervaring in de bouwwereld deel ik graag mijn inzichten voor jouw bouw- en renovatieplannen. Als ervaren expert sta ik klaar om mijn kennis op een heldere en eerlijke manier te delen, inclusief tips over de financiële kant van de zaak. Mijn doel is om jou waardevolle informatie te geven voor het realiseren van succesvolle en duurzame bouwprojecten.